FTC Advocaten Antwerpen — FTC Advocaten

Uw juridische thuishaven

Fitchco Advocaten

Over Ons

...

Reeds van bij de opstart van het kantoor in 2009 staat specialisatie centraal in de materies die worden behandeld door FTC Advocaten.

Als jong maar ervaren kantoor geloven wij dat de basis van een degelijke dienstverlening schuilt in een doorgedreven vakkennis.

Voorafgaandelijk duidelijke afspraken en een concrete aanpak voor uw probleem of geschil, daar staat FTC Advocaten voor.

Efficiëntie, gekoppeld aan transparante communicatie omtrent de wijze van behandeling van uw dossier is een must.

FTC ADVOCATEN streeft nochtans meer na dan enkel het oplossen van juridische conflictsituaties.

Uw zakelijke belangen worden behartigd met het oog op het vermijden van langdurige en kostelijke procedures.

FTC ADVOCATEN heeft zich door de jaren heen specifiek toegelegd op de domeinen van fiscaliteit, handels- en vennootschapsrecht evenals het juridisch begeleiden van bedrijven die herstructurering behoeven ingevolge wijzigende economische omstandigheden.

Vanuit een doelgerichte dynamiek, gekoppeld aan een grondige kennis van de materie behartigen wij met passie uw zakelijke belangen.

Het Team

...

Jan
Persoons
Natalie
Starckx
Klara
Van_Herendael

Mr. Jan Persoons is in 1999 toegetreden tot de Antwerpse balie en opteerde voor een advocatenkantoor waarbij fiscaliteit en ondernemingsrecht een prominente plaats innam.

Zowel tijdens zijn stage als in de daaropvolgende jaren ontplooide Mr. Jan Persoons zich in deze rechtsgebieden en behaalde onder andere een bijkomende Master in Taks Law aan de Universiteit Antwerpen.

In 2009 richtte Mr. Jan Persoons zijn kantoor FITCHCO – FTC LAWYERS op met een eerste vestiging te Kontich, waarbij van in het begin de focus werd gelegd op specialisatie en klantgebonden opvolging.

Mr. Natalie Starckx behaalde haar licentie in de rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2005 en trad hetzelfde jaar toe aan de Antwerpse balie.

Gezien haar bijzondere interesse in vennootschapsrecht behaalde zij in 2009 de Master Na Master Vennootschap aan de Vrije Universiteit Brussel.

Later heeft zij zich bijkomend gespecialiseerd in de fiscaliteit en bekwam zij in 2012 de Master Na Master fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen.

Zij vervoegde het kantoor in 2012.

Mr. Klara Van Herendael behaalde in 2013 haar Master in de rechten (Universiteit Antwerpen), waarbij zij zich specialiseerde in fiscaal- en ondernemingsrecht.

Zij vervoegde in datzelfde jaar nog de Antwerpse balie alsmede het kantoor.

Haar bijzondere interesse in de financiële gezondheid van ondernemingen heeft er onder meer toe geleid dat zij anno 2018 bijkomend een Master na Master fiscaal recht behaalde (Universiteit Antwerpen) en eveneens de erkende curatoropleiding voltooide.

 

FTC FITCHCO Advocaten vormt een samenwerkingsverband met Lenders Advocaten.

Voor meer informatie bezoek de site.

Onze Diensten

...

Fiscaal recht

FTC Advocaten levert een functioneel advies en een persoonlijke bijstand in navolgende domeinen van het fiscaal recht in beweging : Directe Belastingen, BTW topics, fiscale procedure, maar ook bij rulings, fiscale regularisaties of vraagstukken rond successie- en registratierechten.

Handels- en Vennootschapsrecht

Bij FTC Advocaten verzorgen wij de specialisaties rond uw onderneming binnen het vennootschapsrecht. U kan bij ons onder andere terecht voor de begeleiding van uw contracten, ondersteuning van uw KMO geschillen en aansprakelijkheidsdossiers.

Herstructurering en M&A

FTC Advocaten streeft naar oplossingen bij het zoeken naar toekomstige structuren en dit zowel op het niveau van bestuurders als aandeelhouders. Dit kan door aandelenoverdrachten, aandeelhoudersovereenkomsten, fusies of splitsingen of mogelijks door een verkoop van het handelsfonds. Samen zoeken naar oplossingen.

Contact

...
  • Godefriduskaai 18 bus 32
  • 2000 Antwerpen
  • Parking: Zeevaartstraat 11 (Routebeschrijving)